Acupunctuur en Gynaecologie

Gynaecologie is een onderdeel van de geneeskunde dat zich bezighoudt met vrouwenklachten, zoals menstruatieklachten, overgangsklachten, problemen tijdens zwangerschap en vruchtbaarheidsproblemen.

Menstruatie
De menstruatie kan ingedeeld worden in vier fasen:

 • Fase 1    Menstruatie
  De problemen die in deze fase op kunnen treden zijn o.a. te vroege of te late menstruatie, onregelmatige menstruatie, weinig of juist hevig bloedverlies, geen bloedverlies, langdurige menstruatie of een pijnlijke menstruatie.
 • Fase 2   Week na de menstruatie
  In deze periode hebben vrouwen soms last van vermoeidheid en hoofdpijn.
 • Fase 3    Halverwege de cyclus
  Problemen in deze fase zijn o.a. het uitblijven van een ovulatie wat tot onvruchtbaarheid leidt, tussentijdse bloedingen en druppelsgewijs bloedverlies.
 • Fase 4    Week voor de menstruatie
  Dit wordt de premenstruele fase genoemd. Klachten in deze fase kunnen zijn: irritatie, pijnlijke borsten, hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen. Zijn meerdere klachten aanwezig dan heeft iemand PMS (premenstrueel syndroom).
  De NVA heeft over “Menstruatieklachten (PMS)?” een folder gemaakt.

De problemen in de verschillende fasen kunnen met acupunctuur behandeld worden, vaak in combinatie met Chinese kruiden. Vooral PMS reageert goed op de behandelingen. De oorzaken van deze klachten kunnen heel divers zijn. Bij de eerste behandeling wordt een onderzoek gedaan naar de oorzaak van uw klachten, waar vervolgens de behandeling op afgestemd wordt.

Overgang
De klachten die op kunnen treden zijn o.a. opvliegers, nachtzweten, duizeligheid, lage rugpijn, droge huid, depressie, irritatie, hoofdpijn en nervositeit. Deze klachten worden veroorzaakt door het feit dat tegen het vijftigste levensjaar de yinne energie van de lever en de nieren afneemt, waardoor de yange energie gaat overheersen, wat zich uit in een of meerdere eerder genoemde klachten.  Door acupunctuur in combinatie met Chinese kruiden toe te passen kan de yinne energie van lever en nieren weer opgebouwd worden en zo de balans tussen yin en yang herstellen. De klachten kunnen hierdoor aanzienlijk verminderen of zelfs geheel verdwijnen.

Zwangerschap
Tijdens de zwangerschap kunnen er verschillende problemen optreden, zoals ochtendmisselijkheid, buikpijn, dreigende miskraam, onvoldoende groeiende foetus, duizeligheid en constipatie.
In de 34ste tot de 36ste week kan acupunctuur toegepast worden om het kind te laten draaien van stuitligging naar de goede ligging.
Aan het eind van de zwangerschap kan acupunctuur de weeën stimuleren en de bevalling daarmee op gang helpen.
De NVA heeft over “Acupunctuur tijdens zwangerschap?” een folder gemaakt.

Vruchtbaarheid
Er zijn verschillende problemen die bij vrouwen kunnen leiden tot onvruchtbaarheid. De behandeling richt zich op het goed reguleren van de menstruatiecyclus en het stimuleren van energie van de nieren, die zeer belangrijk is voor de vruchtbaarheid.

IVF
Uit een Duits onderzoek is gebleken dat de kans van slagen van een IVF behandeling aanmerkelijk vergroot wordt door acupunctuur toe te passen vlak voor en na de terugplaatsing. Het “Christian Lauritzen Institute” heeft 80 vrouwen met acupunctuur behandeld en een controlegroep van 80 vrouwen niet. In de eerste groep werd 42,5% zwanger en in de tweede groep 26,3%. Het onderzoek is gepubliceerd in het Engelse tijdschrift “Fertility en Sterility” in april 2002.
De behandeling met acupunctuur en Chinese kruiden start bij voorkeur een paar maanden voor de terugplaatsing om de vrouw in een zo goed mogelijke conditie te krijgen ten tijde van de terugplaatsing.

Afhankelijk van de klacht(en) die u heeft, eventueel in combinatie met andere niet-gynaecologische klachten, wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld. Wilt u meer weten over dit onderwerp dan kunt u eventueel contact met mij opnemen.

De NVA heeft meerdere folders uitgegeven over deze onderwerpen: